منو

رابطه هورمون عشق و دريافت كالري در مردان !

nobanner

مطالعات نشان ميدهد كه استفاده از اسپري بيني حاوي هورمون اكسي توسين در مردان باعث كاهش دريافت كالري و جذب آن در مردان سالم ميشود ، به اين صورت كه اين فرمولاسيون و تركيب اسپري بيني ميل به مصرف غذاهاي چرب را در مردان كاهش ميدهد .

تحقيقات قبلي به خوبي نشان ميدهد كه هورمون اكسي توسين در بدن در مسير كاهش اشتها در مغزفعاليت دارد ، اين يافته ها در نشست سالانه انجمن غدد درون ريز تاييد ميكند كه اكسي توسين باعث كاهش اشتها ميشود .

دكتر اليزابت لاوسون از دانشكده پزشكي هاروارد ميگويد كه براي اين موضوع مطالعات بيشتري مورد نياز است ولي در كل ميتواند روش اميدواركننده اي براي درمان چاقي و عوارض ناشي از آن باشد .

كاهش ميزان كالري دريافتي در مرداني كه بعد از صبحانه از اسپري بيني حاوي اكسي توسين استفاده كرده اند نشان ميدهد كه اكسي توسين ميتواند سوخت و ساز را در بدن بهبود دهد .هورمون اكسي توسين همچنين به عنوان هورمون عشق شناخته شده است كه ارتباط آن با بخشي از مغز كه مربوط به روابط عاطفي، شناختي و اجتماعي است ميباشد

انجام روابطي مانند مقاربت بين زوجين و تماس دست به دست و روابط عاطفي بين زوجين باعث آزاد سازي اين هورمون در بدن ميشود .

اين اسپري در اروپا به منظور مطالعه تحقيقاتي بين مردان قابل استفاده ميباشد .

اشتراک گذاری

در خصوص این مطلب نظر بدهید

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>