منو

روند رشد جنین در ۳ ماهه اول

nobanner

هر یک از اعضای بدن جنین در هفته های متفاوت بارداری شکل میگیرد ,در این مطلب شما را با این روند رشد آشنا خواهیم کرد.

هفته چهارم بارداری :

01months
مغز و نخاع شروع به شکل گیری میکند

قلب تشکیل میشود

دست و پاها ظاهر میشود

هفته هشتم بارداری:

02months

همه ارگانهای مهم و ساختارهای خارجی تشکیل میشوند

قلب نوزاد ریتم منظمی دارد

بازوها و ساقها بلندتر و انگشتان دست و پا شروع به رشد میکنند

تشکیل اندامهای جنسی

چشم به جلوی صورت حرکت کرده و پلک تشکیل میشود

بند ناف قابل مشاهده میباشد

در پایان این هفته جنین شبیه انسان میباشد و حدود ۲/۵۴ سانتی متر  طول دارد.

هفته دوازدهم بارداری:Watch Full Movie Online Streaming Online and Download

03months

اعصاب و عضلات شروع به کار کردن میکند و کودک میتواند دست خود را مشت کند

اندام جنسی مشخص میکند که کودک شما دختر است یا پسر و سونوگرافی در ۳ ماهه دوم بارداری جنسیت را مشخص میکند

رشد سر آهسته شده و کودک شما ۷/۶۲ سانتی متر  طول دارد

 

اشتراک گذاری

دیدگاه ( 1 )

در خصوص این مطلب نظر بدهید

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>