منو

رشد و تکامل سریع کودک در سالهای اول زندگی خیلی شگفت انگیز میباشد. روند رشد در قسمتهای مختلف بدن کودک به مرور زمان اتفاق می افتد که باعث تکامل در رشد فیزیکی و رفتاری کودک میشود مانند کنترل سر,نشستن و راه رفتن تقویت عضلات انگشتان و توانایی نگه داشتن...

ادامه مطلب