منو

آندومتريوز عبارتست از وجود غدد و رشد بافت غير طبيعي  در خارج از ماهيچه هاي رحم . شايعترين محل آندومتريوز لگن است ولي بافت آندومتريوزي ممكن است در هر نقطه از بدن تشكيل شود . علائم آندومتريوز: درد شايعترين علامت است كه بسته به محل و وسعت بيماري اين درد...

ادامه مطلب