منو

با مطالعه گسترده اي كه دانشمندان بر روي اين موضوع داشته اند روشن ميسازد كه مصرف بالاي نمك يك عامل خطر براي افرادي است كه داراي سابقه ابتلا به بيماري ام اس در خانواده خود هستند ، كه زنان را بيشتر از مردان درگير ميكند . ام اس يك...

ادامه مطلب