منو

بعضی از تغییرات هورمونی و فیزیولوژی در زمان بارداری باعث تیره شدن پوست ,پرمویی,شکنندگی ناخن,جوش,ورم صورت و پلکها و اندامها,کهیر و احساس سردی و گرمی در مادران میشود. این تغییرات متابولیکی به صورت موقت ایجاد میشود و پس از زایمان برطرف خواهند شد تغییرات هورمونی واریس عروق پا به...

ادامه مطلب