منو

تخمدانها بخشي از سيستم توليد مثل زن ميباشند كه در قسمت تحتاني شكم و در هر دوطرف رحم قرار گرفته است . زنان داراي ٢ تخمدان براي توليد تخمك و هورمونهاي استروژن و پروژسترون ميباشند . گاهي اوقات يك كيسه پر از مايع در يكي از تخمدانها به وجود...

ادامه مطلب