منو

چه عواملي باعث كيست تخمدان ميشود ؟ اختلالات هورموني، آندومتريوز، بارداري، عفونت شديد لگن روشهاي تشخيص كيست تخمدان : پزشك با معاينات معمول لگن ميتواند كيست را تشخيص دهد و براي تعيين اندازه، محل و شكل كيست ، شما را به سونوگرافي ارجاع ميدهد . روشهاي درمان كيست تخمدان...

ادامه مطلب