منو

شرايط بهداشت و عوامل خطرزا پيش از بارداري ميتواند روي سلامت مادر و جنين تاثيرگذار باشد، براي مثال مصرف بعضي غذاها، عادات رفتاري، مصرف داروهاو بيماريها مثل ديابت، سلامت مادر و جنين را تهديد خواهد كرد . لازم است هر خانمي پيش از اقدام به بارداري وضعيت سلامت خود...

ادامه مطلب