منو

مطالعات نشان ميدهد كه استفاده از اسپري بيني حاوي هورمون اكسي توسين در مردان باعث كاهش دريافت كالري و جذب آن در مردان سالم ميشود ، به اين صورت كه اين فرمولاسيون و تركيب اسپري بيني ميل به مصرف غذاهاي چرب را در مردان كاهش ميدهد . تحقيقات قبلي...

ادامه مطلب